Self study Japanese Lesson 6: Telling time /Trains Part 1

Dear all,

Lesson 6 is on telling time and trains part 1.

I-ma  nan-ji desu ka? (いま、なんじですか?)
What time is it now?

Nan-ji (なんじ) here refers to what time, so you can have something like this

Tsu-gi no den-sha wa nan-ji desu ka (次の電車は なんじ ですか)
What time does the next train comes? (What time is the next train?)

Nan-ji desu ka?
What time is it?

When the person replies you, you can see quite a lot of mixture. I’ll talk about the hour first.

Refer to the chart below. ________(number) followed by the word “ji”. So 3 o clock, it would be “san”+”ji” = “san-ji/三時/さんじ”)

For ___ thirty (e.g 6.30), add the word “han/はん” after “ji” , it would be “roku-ji-han/六時半/ろくじはん”

You can expect to hear some replies like

ima, roku-ji desu  (いま、ろくじです)
Now it’s 6 o clock

hachi-ji desu (はちじです)
It’s 8 o clock

Generally train companies like to use 24 hour clock. So you can have something like 18ji (jyuu-hachi ji/6pm) or 22ji (ni jyuu ni ji/10pm)

18: Jyuu (10) + hachi (8)
22: 2 (ni) x 10 (jyuu) + 2 (ni) = ni jyuu ni

Below is what time will come into use. An announcement of Shinkansen arriving.

Ma-mo-naku, 1 ban no-ri-ba ni jyuu hachi (18) ji, jyuu san pun hatsu, mizuho roppyaku go gou Kagoshima Chuuou yuki ga hairimasu)
まもなく、1番乗り場に18時13分発みずほ605号 鹿児島中央行きが入ります。
In a short while, in platform 1, departing at 18:13, Mizuho 605 for Kagoshima Chuuou will arrive.

Densha wa mae kara ichi gou sha, ni gou sha no jun de, ichi ban ushiro wa hachi gou sha desu
電車は前から1号車、2号車の順で、1番後ろは8号車です。
The train is from Cars 1 and 2, in the front. The last car is car 8.

Gurin seki wa roku gou sha ni arimasu.
グリーン席は6号車にあります。
The green cars are in car 6.

Jiyuu seki wa ichi gou sha, ni gou sha, san gou sha desu.
自由席は1号車、2号車、3号車です。
The non-reserved seats are Cars 1,2 and 3.

Ko no den-sha wa , zen seki kin-en to natte orimasu.
この電車は、全席禁煙となっております。
No smoking is allowed on this train.

O tabako o suwareru o kyaku-sama wa, kitsuen ruumu o go riyou kudasai.
おたばこを吸われるお客様は、喫煙ルームをご利用ください。
The customers who wish to smoke, please use the smoking rooms.

kitsuen ruumu wa san gousha to nana gousha ni arimasu .
喫煙ルームは3号車と7号車にあります。
The smoking rooms are in Cars 3 and 7.

kono densha wa, hachi ryou hensei de hoomu no nakahodo ni tomarimasu
この電車は、8両編成でホームの中ほどに停まります
The 8 cars- train will stop in the middle of the platform.

kono densha waa tochuu , okayama , hiroshima , kokura , hakata , kumamoto ni tomarimasu .
この電車は途中、岡山、広島、小倉、博多、熊本に停まります。
This train will stop at Okayama , Hiroshima , Kokura , Hakata , Kumamoto.


—————————————————————————————————————————
Another one

まもなく、1番線に渋谷ゆきがまいります。
mamonaku ,ichi-ban-sen ni shibuya yuki ga mairimasu .

白線の内側でお待ちください。
hakusen no uchigawa de o machi kudasai.

You might want to even put the announcement as your ring tone. All rights belong to the various train companies. (^_^)
http://melody.pos.to/page/jr.htm
http://www62.tok2.com/home/roman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: